همین حالا ،مشاوره رایگان

کرج،کردان،سهیلیه،چهار باغ

09389112383

info@zamiin.ir

حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

متر مربع: 550

ویلا و باغ ویلا

امید نیک دهقان

2 ماه قبل

780,000,000تومان

متر مربع: 550

ویلا و باغ ویلا

2 ماه قبل

متر مربع: 500

ویلا و باغ ویلا

امید نیک دهقان

3 ماه قبل

750,000,000تومان

متر مربع: 500

ویلا و باغ ویلا

3 ماه قبل

متر مربع: 800

ویلا و باغ ویلا

امید نیک دهقان

3 ماه قبل

1,200,000,000تومان

متر مربع: 800

ویلا و باغ ویلا

3 ماه قبل

متر مربع: 600

ویلا و باغ ویلا

امید نیک دهقان

3 ماه قبل

980,000,000تومان

متر مربع: 600

ویلا و باغ ویلا

3 ماه قبل

متر مربع: 800

ویلا و باغ ویلا

امید نیک دهقان

3 ماه قبل

1,600,000,000تومان

متر مربع: 800

ویلا و باغ ویلا

3 ماه قبل